Sản phẩm Atlascopco Công ty đã và đang tiếp tục khẳng định thương hiệu của mình bằng việc mang đến cho khách hàng những sản phẩm khoa học công nghệ ...
Sản phẩm Siemens Công ty đã và đang tiếp tục khẳng định thương hiệu của mình bằng việc mang đến cho khách hàng những sản phẩm khoa học công nghệ chất ...
Sản phẩm Philips Công ty đã và đang tiếp tục khẳng định thương hiệu của mình bằng việc mang đến cho khách hàng những sản phẩm khoa học công nghệ chất ...
Sản phẩm Shell Công ty đã và đang tiếp tục khẳng định thương hiệu của mình bằng việc mang đến cho khách hàng những sản phẩm khoa học công nghệ chất ...
Sản phẩm Vietech VIETECH GROUP mong muốn trở thành một nhóm công ty có hoạt động chuyên nghiệp, hợp tác chặt chẽ với nhau, chia sẻ nhau lợi thế của mỗi công ty ...
Điều lệ công ty
+ Lập báo cáo kinh tế kỹ thuật, lập dự án đầu tư xây dựng các công trình Công nghiệp, Công cộng, Dân dụng, Khu du lịch, công trình Kỹ thuật hạ tầng đô thị và khu công nghiệp;
+ Thiết kế quy hoạch tổng mặt bằng và thiết kế kiến trúc, nội ngoại thất của các công trình Công nghiệp, Công cộng, Dân dụng, Kỹ thuật hạ tầng đô thị, Khu du lịch và Khu công nghiệp;
+ Quy hoạch chi tiết Khu đô thị, Khu công nghiệp và Khu du lịch;
+ Thiết kế đường dây tải điện, thiết kế trạm biến áp đến 35 KV;
+ Thiết kế công trình Đường bộ, san nền;
+ Thiết kế kết cấu công trình dân dụng và công nghiệp;
+ Thiết kế cấp thoát nước;
+ Thiết kế hệ thống điện công trình xây dựng;
+ Thiết kế mạng công trình thông tin, bưu chính viễn thông;
+ Tư vấn về đấu thầu và hợp đồng kinh tế;
+ Thẩm định dự án, đầu tư, thẩm định thiết kế và tổng dự toán;
+ Tư vấn quản lý dự án, quản lý chất lượng, khối lượng công trình xây dựng;
+ Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp;
+ Thí nghiệm để cung cấp hoặc kiểm tra thông số kỹ thuật phục vụ thiết kế và kiểm định đánh giá chất lượng công trình xây dựng;
+ Khảo sát, lập thiết kế kỹ thuật - dự toán công trình đo đạc và bản đồ, đo vẽ, thành lập bản đồ địa hình tỷ lệ 1/2000;
+ Khảo sát địa chất công trình;
+ Tư vấn, thăm dò, đánh giá chất lượng, trữ lượng nguyên liệu khoáng sản;
+ Thăm dò và khai thác tài nguyên nước;
+ Tư vấn và kinh doanh đầu tư phát triển nhà và đô thị và khu công nghiệp;
+ Đầu tư, kinh doanh, khai thác tài nguyên, nhiên liệu và sản xuất vật liệu xây dựng;
+ Trang trí nội, ngoại thất có tính nghệ thuật, đặc biệt trong công trình xây dựng;
+ Xác định và đánh giá nguyên nhân sự cố công trình, lập phương án khắc phục;
+ Xây dựng thực nghiệm các công trình thuộc các đề tài nghiên cứu;
+ Tổng thầu thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị các công trình Công nghiệp, Dân dụng, Văn hoá, Y tế, Giáo dục đào tạo và dạy nghề;
+ Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường cho các dự án đầu tư;
+ Tư vấn và thi công về công nghệ thông tin – truyền thông các công trình xây dựng dân dùng và công nghiệp;
+ Thiết kế và thi công hệ thống tự động điều khiển công trình dân dụng và công nghiệp;
+ Thiết kế công trình thuỷ lợi, hạ tầng kỹ thuật thuỷ lợi;
+ Thi công xây dựng các công trình thuỷ lợi;
Đối tác
Thống kê
Đang trực tuyến: 6
Tổng lượt truy cập: 362391