Sản phẩm Atlascopco Công ty đã và đang tiếp tục khẳng định thương hiệu của mình bằng việc mang đến cho khách hàng những sản phẩm khoa học công nghệ ...
Sản phẩm Siemens Công ty đã và đang tiếp tục khẳng định thương hiệu của mình bằng việc mang đến cho khách hàng những sản phẩm khoa học công nghệ chất ...
Sản phẩm Philips Công ty đã và đang tiếp tục khẳng định thương hiệu của mình bằng việc mang đến cho khách hàng những sản phẩm khoa học công nghệ chất ...
Sản phẩm Shell Công ty đã và đang tiếp tục khẳng định thương hiệu của mình bằng việc mang đến cho khách hàng những sản phẩm khoa học công nghệ chất ...
Sản phẩm Vietech VIETECH GROUP mong muốn trở thành một nhóm công ty có hoạt động chuyên nghiệp, hợp tác chặt chẽ với nhau, chia sẻ nhau lợi thế của mỗi công ty ...
Tầm nhìn và sứ mệnh
TẦM NHÌN
Trở thành công ty hàng đầu Việt Nam thông qua việc sở hữu các thương hiệu dẫn đầu.
SỨ MỆNH
Kiến tạo những không gian sống hoàn hảo với kiến trúc độc đáo và chất lượng vượt trội nhằm mang lại giá trị gia tăng cho khách hàng, cổ đông và cộng đồng.
GIÁ TRỊ CỐT LÕI
* Sáng tạo Luôn nghĩ đến cái mới và chấp nhận thay đổi
* Cam kết Luôn giữ lời hứa với khách hàng, cổ đông, nhân viên và cộng đồng
* Công bằng Dựa trên các sự kiện để đánh giá và hành xử, không thiên vị
* Tôn trọng Lắng nghe các quan điểm khác nhau để phát triển
Đối tác
Thống kê
Đang trực tuyến: 3
Tổng lượt truy cập: 370385