ทันตแพทย์ขากรรไกร

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamcorper suscipit lobo rtis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat.

  • Weight: 30kg
  • Dimensions: 15 x 20 x 15 cm
Danh mục: