เมทานอลในของแข็งแอลกอฮอล์

DMSc Mt Tek เป็นชุดทดสอบพื้นฐานสำหรับปริมาณการตรวจหาเมทานอลในน้ำมันเชื้อเพลิงที่เป็นของแข็ง การใช้เมทานอลในน้ำมันแอลกอฮอล์แข็งเป็นอันตรายต่อสุขภาพ

Health Impact: กลิ่นเมธานอลในน้ำมันเชื้อเพลิงที่เป็นของแข็งระเหยเป็นพิษและเป็นพิษเรื้อรังเวียนศีรษะรือความตายทำให้ลมหายใจเจ๊ง

Sensitivity of Test Kit: Detection limit 3-4% w/w

Number of Test Kit: 10 Tests

E-mail: [email protected]

Danh mục: